ගාල්ල බන්ධනාගාර කඩල දන්සල මෙවරත්

2018 වෙසක් මංගල්‍යයට සමගාමිව ගාල්ල නගරය ආවරණය වන පරිදි පවත්වන වෙසක් කලාපයට සක්‍රීයව දායක වෙමින් ගාල්ල බන්ධනාගාර අධිකාරි ජගත් වන්දන වීරසිංහ මහතාගේ උපදෙස් හා මගපෙන්වීම යටතේ ගාල්ල බන්ධනාගාර සේවා වනීතා ඒකකයේ ගරු සභාපතිනි සුධර්මා වීරසිංහ මහත්මියගේ මූලිකත්වයෙන් එම ඒකකය විසින් සංවිධානය කරන ලද කඩල දන්සල වෙසක් පොහෝ දින ගාල්ල බන්ධනාගාරය ඉදිරිපිට ස්වදේශ කටයුතු පිළිබද ගරු අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආරම්භ කරන ලදි.

මේ අවස්ථාවට ගාල්ල බන්ධනාගාර අධිකාරි ජගත් වීරසිංහ මහතා , ගාල්ල සිරකරු සුභසාධක සංගමයේ නිළධාරින් සහ ගාල්ල බන්ධනාගාර නිළධාරින්ද සහභාගී විය.