නොයා යුතු තැන වැඩසටහන ගාලු පුරපතිගේ විශේෂ ඇගයීමට


ගාල්ල බන්ධනාගාර අධිකාරි ජගත් චන්දන වීරසිංහ මහතාගේ සංකල්පයක් අනුව පාසල් සිසු දරුවන් මත්ද්‍රව්‍ය උවදුරින් මුදවා ගැනිමේ අරමුණීන් පවත්වනු ලබන නොයා යුතු තැන පාසල් සිසුන් දැනුවත් කිරිමේ වැඩසටහන ඉතාම කාලෝචිත අර්ථවත් වැඩසටහනක් බවත්, ගාල්ල බන්ධනාගාර අධිකාරිතුමා ඇතුළු කණ්ඩායම සිය වගකීමෙන් ඔබ්බට යමින් මේ සිදු කරන සමාජ මෙහෙවර ගාල්ල නගරයේ පළමු පුරවැසියා වශයෙන් තමන් ඉතා අගය කොට සලකන බවත් ගාල්ල මහනගර සභාවේ නගරාධිපති ප්‍රියන්ත සහබන්දු මැතිතුමා ප්‍රකාශ කරන ලදි.

නොයා යුතු තැන වැඩසටහන් මාලවේ 119 වන වැඩසටහන පසුගියදා ගාල්ල ඕල්කට් මහා විද්‍යාලයේදී පැවැත්වූ අතර ඒහි විශේෂ ආරාධිත අමුත්තා වශයෙන් සහභාගී වෙමින් නගරාධිපතිතුමා මේ බව ප්‍රකාශ කලේය.

ගාල්ල ඕල්කට් විද්‍යාලීය ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය සහ ගරු විදුහල්පතිතුමා ඇතුළු අචාර්ය මණ්ඩලය විසින් සංවිධානය කරන ලද මෙම වැඩසටහන සදහා පාසල් දූ දරුවන් දෙමව්පියන් ඇතුළු විශාල පිරිසක් සහභාගී විය. මෙම වැඩසටහනේ දේශකයින් ලෙස ගාල්ල බන්ධනාගාර අධිකාරි ජගත් වීරසිංහ මහතා සහ පුනරුත්ථාපන නිලධාරි වජිර අමරකොන් මහතා කටයුතු කල අතර වැඩසටහන් සම්බණ්ධීකරණය අධිකාරිතුමාගේ ප්‍රධාන ලිපිකරු බන්ධනාගාර නිලධාරි ඩි.ජි.ජි. ලංකා සම්පත් මහතා විසින් සිදු කරන ලදි.