7 වන විශෝධන පහසුකම් පිළිබඳ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන් සහ සැලසුම්කරුවන්ගේ ආසියානු සම්මන්ත්‍රණය

7 වන විශෝධන පහසුකම් පිළිබඳ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන් සහ සැලසුම්කරුවන්ගේ ආසියානු සම්මන්ත්‍රණය 2018 මාර්තු 12 දින සිට මාර්තු 16 දින දක්වා අති උත්කර්ෂවත් ලෙස මෙවර ශ්‍රී ලංකාවේදි පවත්වන ලදී. මෙම සම්මන්ත්‍රණය ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව , ජාත්‍යන්තර රතු කුරුස සංවිධානය එක්ව සංවිධානය කරන ලද අතර ඊට ආසියාතික රටවල් 16 ක්ද උපාය මාර්ගික පහසුකම් සපයන ආයතන නියෝජිතයින් මෙන්ම බන්ධනාගාර ක්ෂෙත්‍රයේ ප්‍රධානීන් හා අදාළ අනෙකුත් අංශවල රැසක්ද සහභාගි විය.

ඒ ඒ රටවල් බන්ධනාගාර විශෝධන  ක්ෂෙත්‍රයේ ප්‍රගතිය  අත්කර ගැනීම සඳහා සැලසුම් ශිල්පයේ හා ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයේ ගෙන ඇති සාධනීය ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව මෙහිදි පුළුල්ව සාකච්ඡා කරන ලද අතර අන්තර්ජාතික වශයෙන් දැණුම හුවමාරු කර ගැනීමට මෙම අවස්ථාව ඉවහල් වන ලදී
.
තවද ශ්‍රී ලංකාව විසින් බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණයන් ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතින් වලට අනුකුල වන ලෙස සකස් කිරීමට කටයුතු කිරීම පිළිබඳව ප්‍රසංශාවට ලක් වු අතර ශ්‍රී ලංකාවේ එළිමහන් සිරකඳවුරු සංකල්පය, නාගරික බන්ධනාගාර විතැන් කර පුනරුත්ථාපයට හිතකර බන්ධනාගාර නිර්මාණය සඳහා ගෙන යන වැඩ පිළිවෙල අගය කිරීමද සිදු විය. එහිදි ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්ෂෙත්‍රයේ ප්‍රගතිය හා අභිනවයෙන් ඉදි කරන ලද අගුණකොළපැලැස්ස නව බන්ධනාගාර පරිශ්‍රයද විදේශිය නියොජිතයින්ගේ ක්ෂෙත්‍ර පරීක්ෂාවට හා පැසසුමට ලක්වි
ය.
මෙම සමුළුවේ සමාරම්භක උත්සවය බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු ගරු අමාත්‍ය ඩී.එම්.ස්වාමිනාදන් මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කරන ලද අතර මේ සඳහා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශ ලේකම් ආචර්යය ඉංජිනේරු පී.සුරේෂ් මහතා,ජාත්‍යන්තර රතු කුරුස සංවිධානයේ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රධානී ක්ලෙයාර් මීට්රෝඩ් මහත්මිය හා බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් නිශාන් ධනසිංහ මහතා සහභාගි විය.

මෙම 7 වන විශෝධන පහසුකම් පිළිබඳ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන් සහ සැලසුම්කරුවන්ගේ ආසියානු සමුළුවේ ශ්‍රී ලංකා  ප්‍රධාන සංවිධායක ලෙස කටයුතු කරන ලද්දේ බන්ධනාගාර කොමසාරිස් තුෂාර උපුල්දෙනිය මහතා වන අතර, මෙහිදි ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් අධ්‍යක්ෂ ඉංජිනේරු එච්.එම්.ජී.අයි.ඩී.බණ්ඩාර මහතා හා ජ්‍යෙෂ්ඨ බන්ධනාගාර අධිකාරිවරුන් වන චන්දන ඒකනායක හා මලීන් ලියනගේ යන මහත්වරුන් විශේෂ දේශන පවත්වන ලදී.

8 වන විශෝධන පහසුකම් පිළිබඳ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන් සහ සැලසුම්කරුවන්ගේ මීලඟ ආසියානු සම්මන්ත්‍රණය 2019 වසරේදි ජපානයේදි පැවැත්වීමට අපේක්ෂිතය.