38 වැනි ආසියා ශාන්තිකර කලාපීය විශෝධන ක්ෂෙත්‍ර ප්‍රධානීන්ගේ සමුළුව-2018


 

2018 වසරේ සැප්තැම්බර් මස 02 සිට 07 වන දින දක්වා 38 වැනි ආසියා ශාන්තිකර කලාපීය විශෝධන ක්ෂෙත්‍ර ප්‍රධානීන්ගේ සමුළුව සම්මන්ත්‍රණය මැලේසියාවේදී  පවත්වන ලදි. මෙම සම්මන්ත්‍රණය වාර්ෂිකව පැවැත්වෙන  සම්මන්ත්‍රණයක් වන අතර ශ්‍රී ලංකාවට නියෝජනය කිරීමේ අවස්ථාවද ලැබේ. මෙම සම්මන්ත්‍රණය සදහා බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියා වන නිශාන් ධනසිංහ මහතාද බන්ධනාගාර කොමසාරිස් තුෂාර උපුල්දෙනිය මහතාද වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ සහකාර අධිකාරී එස්.කේ.පල්ලෙතැන්න මහතා හා බූස්ස බන්ධනාගාරයේ සහකාර අධිකාරී එල්.එම්.පී.කරුණාරත්න මහතා හටද සම්මන්ත්‍රණය සදහා සහභාගීවීමට අවස්ථාව හිමිවිය.

මෙහිදි බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණය සම්බන්ධ ප්‍රධාන  ක්ෂෙත්‍ර පහක් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන ලදී . ඒවා නම්

  1. අභියෝග හා විශෝධන යෝජනා
  2. අන්තවාදයට, ත්‍රස්තවාදයට, සංවිධානාත්මක අපරාධ සහ කල්ලි වලට සම්බන්ධකම් ඇති වරදකරුවන් කළමනාකරණය, පුනරුත්ථාපනය හා නැවත සමාජගත කිරිමේ හොඳම ක්‍රමවේදයන්
  3. මත්ද්‍රව්‍ය හා සුරාවට ඇබ්බැහිවුවන් ඉන් වැලැක්වීම,සුපරික්ෂාව හා පිළියම් කිරීම
  4. විශෝධන නිලධාරින්ගේ පුහුණුව,වැඩි දියුණු කිරිම හා ප්‍රවර්ධනය කිරිම
  5. වැරදිකරුවන්ගේ වර්ගීකරණය,කළමනාකරණය හා පුනරුත්ථාපනය යන අංශ වැඩි දියුණු කිරීමට අවධානම් හා අවශ්‍යතා ඇගයීම් මෙවලම් දියුණු කිරීම.
 

මෙම සමුළුවේදී ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් සහභාගීවු නිළධාරීන් විසින් දේශන තුනක් ඉදිරිපත් කරන ලද අතර අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශය යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය හා පුනරුත්ථාපන ක්‍රියාවලිය සිදුවන ආකාරය පිළිබද පැමිණි අයගේ ඇගයුමට භාජනය වන ලදී.  මීළග සමුළුව 2019 දී මොන්ගොලියාවේදි පැවැත්වීමට නියමිතය.