බන්ධනාගාර නේවාසිකයින්ගේ සිර නොවු සිතුවම් "දැක්ම


සෑම වර්ෂයකම සැප්තැම්බර් මස 12 වන දිනට යෙදෙන සිරකරු සුභසාධක දිනය නිමිතිකරගෙන මෙවරත් දිවයිනේ සියළුම බන්ධනාගාර ගත නේවාසිකයින් විසින් සිතුවම් කරන ලද චිත්‍ර ඒකරාශී කර බන්ධනාගාර කොමසාරිස් (පුනරුත්ථාපන) චන්දන ඒකනායක මහතාගේ සිරකරු පුනරුත්ථාපනයෙහි නවමු පිටුවක සටහන් තබමින් 2018 සැප්තැම්බර් මස 16 හා 17 දෙදින තුල දී කොළඹ 07 සෞන්දර්ය කලා විශ්ව විද්‍යාලයෙහි දී  “සිර නොවූ සිතුවම්” ලෙසින් චිත්‍ර ප්‍රදර්ශනයක් පවත්වන ලදී.  එහි දී නේවාසිකයින් විසින් ඔවුන්ගේ විවෘත මනසින් සිතුවම් කල චිත්‍ර 500කට ආසන්න චිත්‍ර රාශියක් ප්‍රදර්ශනය කරන කලහ. එසේ ප්‍රදර්ශනය කැන්වස් චිත්‍ර සහ කඩදාසි චිත්‍ර ලෙස තරඟ පවත්වන ලදී.

කැන්වස් චිත්‍ර අතුරින් ප්‍රථම සහ දෙවන ස්ථාන දෙකම අනුරාධපුර බන්ධනාගාරයෙහි නේවාසිකයෙක් විසින් හිමි කරගත්  අතර තෙවන ස්ථානය දුම්බර බන්ධනාගාරයෙහි සිටින නේවාසියෙක් විසින් හිමි කර ගන්නා ලදී.

කඩදාසි චිත්‍ර අතුරින් පළමු ස්ථානය කොළඹ රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරයේ රැඳවුවෙකු විසින් හිමිකරගත් අතර දෙවන ස්ථානය හා තෙවන ස්ථානය කුරුවිට බන්ධනාගාරයෙහි රඳවා සිටින රැඳවියන් දෙදෙනෙකු විසින් හිමි කරගන්නා ලදී.

මෙහි ත්‍යාග ප්‍රධානෝත්සවය 2018.08.17 වන දින ප.ව.05.00ට එම සෞන්දර්ය කලා විශ්ව විද්‍යාල භූමියෙහි දී අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යංශ ලේකම් ඩබ්ලිව්. එම්.එම්.ආර්.අදිකාරී මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පවත්වන ලදී. මෙම අවස්ථාව සඳහා බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් එච්.එම්.එන්.සී.ධනසිංහ මහතා, සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවෙහි අධ්‍යක්ෂිකා අනූෂා ගෝකුල මහත්මිය, අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශයෙහි ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (සංවර්ධන) කේ.ඩී.බී.ජයසිංහ මහතා ඇතුළු බන්ධනාගාර නිලධාරීන් ද කලාශිල්පීන් කිහිපදෙනෙකුද සහභාගී වන ලදී.