බුස්ස බන්ධනාගාර රෝහල විවෘත කිරීම හා ලේ දන්දීමේ කඳවුර


බුස්ස බන්ධනාගාර නිලධාරීන්  2018 වැඩ ආරම්භ කරමින් අවුරුදු උදාවත් සමග ලක්වාසි සැමටත්, බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ සියලුම නිළයන්ටත් සෙත් පතා පිරිත් සජ්ජායනාවක් පවත්වා එදින බුස්ස බන්ධනාගාරයේ අබිනවයෙන් ඉදිකල බන්ධනාගාර රෝහල විවෘත කෙරුණි. තවද බුස්ස සිරකරු සුභ සාධක සංගමයේ ගරු අනුශාසක පුජ්‍යපාද සුරියවැව ගුණානන්ද හිමියන්ගේ අනුශාසකත්වය මත ප්‍රථම වරට සංවිධානය කරනු ලැබු මහා ලේ දන්දිමේ කඳවුර ජනවාරි 04දා බුස්ස බන්ධනාගාර එළිමහන් රංග පීඨයේදි පැවත්විය.  යුද ,නාවික ,පොලිස් ,බන්ධනාගාර නිලධාරීන් ඇතුළු ගම්වාසීන් විශාල පිරිසක් ලේ දන්දීමේ වැඩසටහනට එක් වෙමින් අසරණ රෝගීන් සුවපත් කිරිම උදෙසාවු උතුම් පරිත්‍යාගය අතිසාර්ථක ලෙස නිම විය. බුස්ස බන්ධනාගාර සහකාර අධිකාරි එල්.පි.එම්.කරුණාරත්න මහතාගේ මුලිකත්වයෙන් මෙම වැඩ කටයුතු සංවිධානය කරන ලදී.  කරාපිටිය රෝහල් කාර්යය මණ්ඩලය  මගින් ලේ ලබා ගැනීම සිදු කරන ලද අතර ලේ පරිත්‍යාග කරන ලද පිරිස 76 ක් පමණ විය.