බුස්ස බන්ධනාගාර ඇසළ කළාපය - 2018


බුස්ස බන්ධනාගාරය මගින් දෙවන වරටත් උත්සවත්කාරයෙන් ආරම්භ කල ඇසල කලාපය ජුලි මස 27 සහ 28 යන දිනයන්හි බුස්ස බන්ධනාගාර එළිමහන් පරිශ්‍රයේදී පැවැත්විය. බුස්ස බන්ධනාගාර සහකාර අධිකාරි පී.එම්.කරුණාරත්න මහතාගේ සංකල්පයක් මත බුස්ස බන්ධනාගාර සිරකරු සුභ සාධක සංගමය හා එක්වි ඇසළ කලාපයට සමගාමිව බුස්ස බන්ධනාගාර එළිමහන් පරිශ්‍රයේ සුබසාධක කරණවැමි අංශයක්ද ස්ථාපිත කර බන්ධනාගාර පුනරුත්ථාපන කොමසාරිස් චන්දන ඒකනායක මහතාගේ සුරතින් විවෘත විය.

බුස්ස බන්ධනාගාර නිලධාරින්ගේ රංගනයෙන් බ්‍රහ්ම පුත්‍ර බෞද්ධ නාට්‍ය හා යම රජුගෙන් පනිවිඩයක් වේදිකා ගත වු අතර බුස්ස බන්ධනාගාර නේවාසික රැදවුවකු විසින් මැජික් සංදර්ශනයක්ද ඉදිරිපත් කරන ලදී.

බුස්ස බන්ධනාගාර ඇසළ කලාපයට සමගාමිව කොණ්ඩ කැපීමේ දන්සල, දර්ශනීය පහන් කුඩු නිර්මාණ, කඩල, රෝස්පාන්, මඤ්ඤොක්කා, කිරි කෝපි, බෙලිමල් දන්සැල් ඇසළ කලාපයට එක් කර ගනිමින් බුස්ස බන්ධනාගාර ඇසළ කලාපය - 2018 ස්වදේශ කටයුතු ගරු අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමා, ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි විජේපාල හෙට්ටිආරච්චි මැතිතුමා, බන්ධනාගාර කොමසාරිස් (පුනරුත්ථාපන) චන්දන ඒකනායක යන මහතුන්ගේ සුරතින් විවෘත විය.

ගාල්ල අගුණුකොළපැලැස්ස බන්ධනාගාර අධිකාරි වරුන් මෙම අවස්ථාවට එක් වු අතර බුස්ස බන්ධනාගාර ඇසළ කලාපයේ නිර්මාතෘ වත්මන් බුස්ස බන්ධනාගාර සහකාර අධිකාරි පී .එම්. කරුණාරත්න මහතාගේ මුලිකත්වයෙන් අංග සම්පුර්ණ ලෙස ඉදිකිරීම් අමුත්තන් රැදි සිටින ගොනැගිල්ල හා අලංකාර පොකුණ ද එදින ආරාධිත අමුත්තන්ගේ සුරතින් විවෘත විය.