බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවයේ නියුතු නිලධාරින් සඳහා ගතික සුරක්ෂිතභාවය පිළිබඳ තෙදින වැඩමුළු ද්විත්වයක්

බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවයේ නියුතු නිලධාරින් සඳහා ගතික සුරක්ෂිතභාවය පිළිබඳ තෙදින පුහුණු වැඩමුළු ද්විත්වයක්, UNODC සම්පත් දායකත්වයෙන් 2018.05.22, 23, 24 සහ 2018.06.01, 02, 03 යන වලදී පර්යේෂණ හා විශෝධන පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේදී පවත්වන ලදි.

එහි ප්‍රථම වැඩමුළුව සඳහා බන්ධනාගාර බුද්ධි ඒකකයේ නිලධාරින් 60 දෙනෙකු සහභාගි වන ලද අතර, දෙවන වැඩමුළුව සඳහා කොළඹ බන්ධනාගාර ආයතන නියෝජනය වන පරිදි නිලධාරින් 61 දෙනෙකු සහභාගි වන ලදි.

බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් නිශාන් ධනසිංහ මහතාගේ මගපෙන්වීම මත බන්ධනාගාර කොමසාරිස් (පාලන සහ බුද්ධි ආරක්ෂක) තුෂාර උපුල්දෙණිය මහතාගේ මෙහෙයවීමෙන්, බන්ධනාගාර අධිකාරි යූ.බී. වලිසුන්දර මහතාගේ සහ පුහුණු අධ්‍යක්ෂ බන්ධනාගාර අධිකාරී සමන්ත අලහකෝන් මහතාගේ අධීක්ෂණයෙන් මෙම වැඩමුළු පවත්වන ලදි.

එම පුහුණු වැඩමුළු සඳහා විශෝධන උපදේශක කාල් ඕල්ස්ට්‍රෝම් සහ විශෝධන උපදේශක ඇන්ඩර්ස් පර්ස්සන් යන දේශකයන් සම්පත්දායකත්වය සපයන ලදි. තවද එම වැඩමුළුව සඳහා UNODC ශ්‍රී ලංකා නියෝජිත ශානක ජයසේකර මහතා සහභාගි වන ලදි. මෙම පුහුණු වැඩ මුළුවේ භාෂා පරිවර්තක වශයෙන් පුනරුත්ථාපන නිලධාරි ඩබ්.ඩී. ගයාන් ලක්ෂිත මහතා කටයුතු කරන ලදි.