ජාත්‍යන්තර මත්ද්‍රව්‍ය විරෝධි දිනයට සමගාමිව සංවිධානය කරන ලද පා ගමන.


මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතයට හා නීති විරෝධී ප්‍රවාහයට එරෙහි වීම යන තේමාව යටතේ මෙවර සංවිධානය කරන ලද පා ගමන බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් එච්.එම්.එන්.සී.ධනසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් බන්ධනාගාර කොමසාරිස් (පුනරුත්ථාපන) චන්දන ඒකනායක මහතාගේ මඟ පෙන්වීම යටතේ සියළුම බන්ධනාගාර අධිකාරිවරුන්ගේ හා   නිලධාරින්ගේ සහභාගීත්වයෙන් 2018.06.27 බන්ධනාගාර මූලස්ථානයෙන් ගමන් අරඹන ලදී.මෙම පා ගමන ලෙස්ලි රණගල මාවත ඔස්සේ සහස්‍රපුර නිවාස සංකීර්ණය අසලට ගොස් මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතයෙන් වන හානි පිලිබඳව එම ප්‍රදේශයේ ජනතාව දැනුවත් කිරීම සඳහා සිරකරුවන් විසින් රඟදක්වනු ලැබූ වීදි නාට්‍යක් ප්‍රදර්ශනය කරන ලදී.එ‍මෙන්ම  මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතා කර සිර දඬුවම් ලැබූ පුනරුත්ථාපනය වී දැනට නිදහස්ව සිටින නේවාසිකයෙකුගේ අදහස් සියළු දෙනා ඉදිරියේ ප්‍රකාශ කිරීමට අවස්ථාව උදා කර දෙන ලදී .

මෙම පා ගමනේදී බැනර් පුවරු ප්‍රදර්ශනය,පෝස්ටර් ,අත් පත්‍රිකා මගින්ද ප්‍රදේශයේ ජනතාව දැනුවත් කිරීමට කටයුතු කරන ලදී.නැවත බේස්ලයින් මාවත ඔස්සේ බන්ධනාගාර මූලස්ථානය දක්වා පැමිණ අවසන් කරන ලද පා ගමන මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතය හා නීති විරෝධී ප්‍රවාහය පිලිබඳ සමාජයට වැදගත් පණිවුඩයක් ලබා දුන්  සමාජ සත්කාරයක් ලෙස හැඳින්විය හැක.