වැලිකඩ කාන්තා අංශයේ අවුරුදු උළෙල විවෘත කිරීම

වැලිකඩ කාන්තා අංශයේ අවුරුදු උළෙල 2018.05.20 වෙනි දින වැලිකඩ කාන්තා අංශ පරිශ්‍රයේදි ඉතා උත්කර්ෂවත් ලෙස පවත්වන ලදී. එහිදි නේවාසිකාවන් හා නිලධාරිනියන් වෙනුවෙන් තරඟ රාශියක් පවත්වන ලදී. ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා ලෙස බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් නිශාන් ධනසිංහ මහතා සහභාගි වන ලදී. වැලිකඩ බන්ධනාගාර අධිකාරි එම්.එෆ්.ලාහිර් මහතාගේ උපදෙස් මත කාන්තා අංශය භාර ප්‍රධාන ජේලර් දිස්නා කාරියවසම් මහත්මිය හා සුභසාධක නිලධාරින් විසින් අවුරුදු උළෙල සංවිධානය කරන ලදී.

බන්ධනාගාර කොමසාරිස් (පුනරුත්ථාපන) ඊ.එම්.ජේ.සී.එල්.බී.ඒකනායක මහතා, කාන්තා අංශයේ භාර සහකාර බන්ධනාගාර අධිකාරි සේනක පල්ලේතැන්න මහතා,සිරකරු සුභසාධක සංගමයේ සාමාජිකයින් ඇතුළු පිරිසක් මෙම උත්සවය සඳහා සහභාගි විය.