බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රථම වතාවට රාජ්‍ය සේවා විවෘත සත්සාමාජික තරග අනුශූරතාවය දිනා ගනී.

2018 රාජ්‍ය සේවා විවෘත සත් සාමාජික පාපන්දු තරඟාවලියේ අනුශූරතාවය දිනා ගැනීමට   බන්ධනාගාර පාපන්දු කණ්ඩායම පසුගියදා සමත් විය. පසුගිය වසරේ ශූරතාවය දිනූ මීගමුව නඟරසභා කණ්ඩායම ඇතුළු කණ්ඩායම් 03 ක් පරදවමින් ශ්‍රී ලංකා පොලිස් A කණ්ඩායම හමුවේ අවසන් මහා තරඟයේ දී තියුණු සටනකින් පසු බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තු කණ්ඩායම අනුශූරයන් බවට පත්විය.

වසර 33 කට පසු රාජ්‍ය සේවා පාපන්දු ලීග් තරගාවලියේ ශූරතාවය දිනා ගත් බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තු කණ්ඩායම ප්‍රථම වතාවට රාජ්‍ය සේවා විවෘත සත්සාමාජික තරගාවලියක දී අනුශූරයින් බවට පත්වීම ද සුවිශේෂී කරුණකි.

ගරු බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් නිශාන් ධනසිංහ මැතිදුන්ගේ උපදෙස් මත මහර බන්ධනාගාරයේ ජ්‍යේෂ්ඨ බන්ධනාගාර අධිකාරී , සමස්ථ බන්ධනාගාර නිලධාරීන්ගේ පාපන්දු සංගමයේ ගරු සභාපති තුසිත ඉන්ද්‍රජිත් උඩුවර මැතිදුන්ගේ මෙහෙයවීමෙන් මහර බන්ධනාගාරය ආශ්‍රිතව  ක්‍රියාත්මක පාපන්දු සංචිතයෙහි ක්‍රීඩකයින්ගේ සහ නිලධාරීන්ගේ උපරිම කැපවීම මත මෙම සුවිශේෂී ජයග්‍රහනය ලබා ගැනීම විශේෂ කරුණකි.

2018.06.29 වන දින ගම්පහ ශ්‍රී බෝධි පාපන්දු  ක්‍රීඩාංගණයේ දී 2018 රාජ්‍ය සේවා විවෘත සත් සාමාජික පාපන්දු තරඟාවලිය  පැවැත්විණි.