2018 රාජ්‍යසේවා පාපන්දු කිරුල බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවට


රාජ්‍ය‍සේවා පාපන්දු තරගාවලියේ අවසන් මහා තරඟය බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තු පාපන්දු කණ්ඩායම සහ ගාල්ල නගර සභා පාපන්දු කණ්ඩායම අතර 2018.03.29 වන දින මොරගස්මුල්ල ක්‍රීඩා පිටියේදි පැවැති අතර එහිදි ගෝල 4-0 ක් වශයෙන් බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තු පාපන්දු කණ්ඩායම විශිෂ්ඨ ජයග්‍රහනයක් අත්කර ගන්නා ලදී.

වසර 33 කට පෙර රාජ්‍යසේවා පාපන්දු තරඟාවලියක දී අනුශුරතාවය දිනා ඇති බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තු කණ්ඩායම පළමු වරට පාපන්දු ශුරතාවය දිනා ගැනීම විශේෂත්වයකි.

මේ අවස්ථාවට බන්ධනාගාර කොමසාරිස් (සැපයුම්) ගාමිණි ජයසිංහ මැතිතුමා,බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තු පාපන්දු සංගමයේ ගරු සභාපති, මහර ජ්‍යේෂ්ඨ බන්ධනාගාර අධිකාරි-තුසිත ඉන්ද්‍රජිත් උඩුවර මැතිතුමා සහ ගරු භාණ්ඩාගාරික බන්ධනාගාර අධිකාරි කේ.ඒ.සී.කොඩිතුවක්කු යන මහත්වරුන් සහභාගී විය.