වව්නියාව බන්ධනාගාර රැදවියන් දීපාවලි උත්සවය සමරයි.

2018 නොම්බර් මස 06 වන දිනට යෙදි තිබූ හින්දු භක්තිකයන්ගේ දිපාවලි ආගමික උත්සවය වව්නියාව බන්ධනාගාර රැඳවියන්  විසින් සැමරීමට කටයුතු කරන ලදි.

වව්නියාව බන්ධනාගාරයේ රැඳවියන් අතරින් බහුතරයක් දෙමළ ජාතික හින්දු භක්තියන් වන අතර දීපවාලි උත්සවය හින්දු ආගමික වතාවත්වලට මුල් තැන දෙමින් සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් යන සියළු රැඳවියන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් හා බන්ධනාගාර නීතිරීතිවලට අනුකූලව බන්ධනාගාර තුල දි පැවත්වීමට කටයුතු යොදා තිබිණි.

 බන්ධනාගාර අධිකාරි එෆ්.එම්.ලාහීර් මහතාගේ උපදෙස් හා මගපෙන්වීම මත ප්‍රධාන ජේලර් එස්.ඉන්ද්‍රකුමාර් මහතාගේ අධීක්ෂණයෙන් පැවති මෙම උත්සවය පුනරුත්ථාපන නිලධාරි අසංග ඇල්පිටිය මහතා විසින් සංවිධානය කරන ලදී.

 

ඉස්ලාම් භක්තික නබි උත්සවය වව්නියාව බන්ධනාගාරයේදි සැමරීම

අති උතුම් නබි නායක තුමන්ගේ උපන් දිනය සමරන 2018  නොවැම්බර් මස 20 වන දිනය යෙදි තිබු "නබි උත්සවය" සැමරීම සදහා වව්නියාව බන්ධනාගාරයේ රඳවා සිටින ඉස්ලාම් භක්තික රැඳවියන්ට අවස්ථාව සලසා දෙන ලදි.

ඉස්ලාම් ආගමික වතාවත්වලට මුල්තැන දෙමින් ඉස්ලාම් භක්තික රැඳවියන් ඇතුළු සියළු ජාතින් හා ආගම් නියෝජනය කරන රැඳවියන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් බන්ධනාගාර අධිකාරි එෆ්.එම්.ලාහිර් මහතාගේ උපදෙස් අනුව ජාතික ආගමික සහජිවනය පෙරදැරිව මෙම උත්සවය ඉස්ලාම් භක්තික පූජකතුමන්ලා සහභාගි කරවා පැවැත්වීමට කටයුතු කර තිබිණි.

ලෝක එඩ්ස් දිනය සමරන වව්නියාව හිර ගෙදර

සෑම වර්ෂයකම දෙසැම්බර් මස 01 වන දිනට යෙදෙන ලෝක ඒඩ්ස්  දිනය මෙවර වව්නියාව බන්ධනාගාරය විසින්  වව්නියාව මහ රෝහලේ ලිංගාශ්‍රීත රෝග මර්දන ඒකකය සමග අත්වැල් බැදගනිමින් ඒඩ්ස් රෝගිය පිළිබද දැනුවත් කිරිමේ අත් පත්‍රීකා බෙදා දිම,බැනර් ප්‍රදර්ශනය කිරිම,ලංඡන පැලදවීම ඇතුලු වැඩසටහන් ගණනාවක් නිලධාරින්ගේ හා රැදවියන්ගේ සහභා ගිත්වයෙන් බන්ධනාගාර පරිශ්‍රය තුලදි සිදු කරන ලදි.

මෙම වැඩසටහන බන්ධනාගාර අධිකාරි එෆ්.එම්.ලාහිර් මහතා උපදෙස් හා මග පෙන්වීම යටතේ ප්‍රධාන ජේලර් මහතාගේ අධික්ෂණයෙන් සිදුවු අතර පුනරුත්ථාපන අංශය හා අනෙකුත් සියළු නිලධාරින්ගේ සහයෝගය මේ සදහා හිමිවිය.