බූස්ස බන්ධනාගාර ඇසළ කළාපය තෙවැනි වරටත්


බූස්ස බන්ධනාගාරය මගින් තෙවෙනි වරටත් පවත්වන ලද ඇසළ කළාපය ජූලී මස 16,17 යන දෙදින තුල බූස්ස බන්ධනාගාර එළිමහන් ක්‍රීඩා පිටියේදී පැවැත්විණ.

බූස්ස බන්ධනාගාර අධිකාරී පුලින මෙන්ඩිස් කරුණාරත්න මහතාගේ සංකල්පයක් මත වර්ෂ 2017 දී ආරම්භ කල ඇසළ කලාපය මෙවර තෙවැනි වරටත් බූස්ස බන්ධනාගාර නිලධාරීන් හා බූස්ස බන්ධනාගාර සිරකරු සුභ සාධක සංගමය එක්ව සංවිධානය කරමින් බූස්ස බන්ධනාගාර අධිකාරී පුලින මෙන්ඩිස් කරුණාරත්න මහතාගේ ආරාධනයෙන් බන්ධනාගාර අධික්ෂණ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජේපාල හෙට්ටිආරච්චි, බන්ධනාගාර කොමසාරිස් (පුනුරුත්ථාපන) චන්දන ඒකනායක යන මහතුන්ගේ සුරතින් ඇසළ කලාපය විවෘත විය.

බූස්ස බන්ධනාගාර ඇසළ කළාපයේ බූස්ස බන්ධනාගාර නිලධාරීන් හා රැඳවුවන් එක්ව රංගනයෙන් "බුද්ධි බල මහිම" බෞද්ධ නාට්‍ය වේදිකාවේ රඟදැක්වූ අතර එයට සමගාමිව මැජික් සංදර්ශන, කොන්ඩ කපන දන්සැල්, දර්ශණිය පහන් කූඩු, මාළු පාන්, කඩල, මඤ්ඤොක්කාල, බෙලිමල්, සිසිල් බීම ආදී දන්සැල්ද සමගින් වර්ණවත් වූ බූස්ස බන්ධනාගාර ඇසළ කළාපය නැරඹීමට විශාල ජනගඟක් එක්විය.