සුහද ක්‍රිකට් තරගාවලිය- බන්ධනාගාර පොලිස් ඒකකය

බන්ධනාගාර පොලිස් ඒකකයේ නිලධාරීන් විසින් සංවිධානය කරනු ලැබු වාර්ෂික සුහද ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2019.01.27  වන දිනය පුරා බන්ධනාගාර ක්‍රීඩාපිටියේදි පැවැත්විය. මෙම සුහද ක්‍රිකට් තරඟාවලිය බන්ධනාගාර කොමසාරිස් මලීන් ලියනගේ මහතාගේ උපදේශකත්වයෙන් යුතුව සහකාර බන්ධනාගාර අධිකාරි ගාමිණී බී. දිසානායක මහතාගේත්, ප්‍රධාන ජේලර් සුසන්ත රූපසිංහ මහතාගේත්, ජේලර් චානක වීරසිංහ මහතාගේත් මූලිකත්වයෙන් පැවැත්විය.

කණ්ඩායම් 08කින්  යුක්ත වු මෙම තරඟාවලිය තරඟ15 කින් සමන්විත විය.  බන්ධනාගාර කොමසාරිස් මලීන් ලියනගේ මහතා මෙහෙය වූ “නයිට් රයිඩර්” කණ්ඩායම විසින් ශුරතාවය දිනා ගත් අතර, ජේලර් චානක විරසිංහ මහතා මෙහෙය වු “ටයිටැන්ස්”  කණ්ඩායම විසින් අනුශුරතාවය දිනා ගැනීමටත් සමත් විය. තරඟාවලියේ දක්ෂතම ක්‍රීඩකයා ලෙස එම්.ජේ ප්‍රභාෂ්වර ලොකුගලප්පත්ති ක්‍රිඩකයා ද දක්ෂතම ක්‍රිඩිකාව ලෙස එස්.ටී මුතුමාලි ක්‍රිඩිකාව ද සම්මානයට පාත්‍ර විය.