මහර බන්ධනාගාර නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික සුහද හමුව -2018

 

මහර බන්ධනාගාර නිලධාරීන්ගේ  වාර්ෂික සුහද හමුව 2018 වර්ෂයට අදාළව 2019.03.23 වන දින ගරු බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් ටී.එම්.ජයසිරි විජේනාත් තෙන්නකෝන් මැතිතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ජා-ඇල වැලිගම්පිටිය උත්සව ශාලාවේදි අති උත්කර්ෂවත් අයුරින් පැවැත්විණ. ඒකාකාරි රාජකාරි දිවියෙන් මොහොතකට මිදි නිලධාරින්ගේ පවුල් වල සාමාජිකයින් සමග එක්ව සතුටු විය හැකි සොදුරු නිමේෂයක් වු මේ අවස්ථාවට බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව ඇතුළු අවට රාජ්‍ය ආයතන වල ප්‍රධානීන් ද ඇතුළුව විශාල පිරිසක් සහභාගි විය.

මහර ජ්‍යේෂ්ඨ බන්ධනාගාර අධිකාරි කේ.ඒ.එස්.කොඩිතුවක්කු මැතිතුමන්ගේ මග පෙන්වීම මත, සහකාර බන්ධනාගාර අධිකාරි ප්‍රසන්න කොලොන්ගහපිටිය මැතිතුමන්, ප්‍රධාන ජේලර් එස්.එන්.උපුල්දෙනිය මැතිතුමන්, ඇතුළු මහර බන්ධනාගාර නිලධාරීන්ගේ ක්‍රීඩා සංගමය මගින් මෙය සංවිධානය කරන ලදී.

ගරු බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් ටී.එම්.ජයසිරි විජේනාත් තෙන්නකෝන් මැතිතුමන් එම ධුරයට පත්වීමෙන් පසු සහභාගී වු පළමු නිලධාරි සුහද හමුව මෙය වීම විශේෂත්වයකි.