නව බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් ටී.එම්.ජයසිරි විජයනාත්
තෙන්නකෝන් මහතා වැඩ භාරගනී.


නව බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා ලෙස ටී.එම්.ජයසිරි විජයනාත් තෙන්නකෝන් මහතා පූර්ණ බෞද්ධාගමික වතාවත්වලට මුල් තැන දෙමින් 2019.03.11 දින බන්ධනාගාර මුලස්ථානයේදි වැඩ භාර ගන්නා ලදී. මීට පෙර ඒ මහතා කම්කරු අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම්වරයා ලෙස ද කටයුතු කර ඇත.

නව ධුරයේ වැඩ භාර ගැනීමෙන් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දැක්වු තෙන්නකෝන් මහතා කියා සිටියේ රැඳවුවන් යහපත් පුරවැසියන් බවට පත් කිරිමට බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ උසස් හා සෙසු නිලයන් සෑම දෙනෙක්ම මනා කැපකිරීමක් සිදු කරන බව පෙනෙන්නට තිබෙන බවත්, බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව යහපත් ස්ථානයක් බවට පත් කිරීමට පෙර සිටි බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල්වරුන් කටයුතු කළා සේම තමාද එකී වගකීම භාරගෙන සියලු නිලයන්ට හා රැඳවුවන්ට ලබාදිය යුතු හිමිකම් සියල්ලක්ම ලබාදීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා බවත්ය.

මෙම අවස්ථාවට මහා සංඝරත්නය සමග අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශයේ සහ කම්කරු අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරින් සහ බන්ධනාගාර මුලස්ථානයේ නිලධාරින් ඇතුළු පිරිසක්ද සහභාගි විය.