දළුපොත පල්ලන්සේන තරුණ වරදකරුවන්ගේ විශෝදන මද්‍යස්ථානයෙහි

විදුලි උපාංග එකලස් කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක්


බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් තුමාගේ නව සංකල්පයකට අනුව මයික්‍රෝ ඉලෙක්ට්‍රික් ඉන්ටනැෂනල් පුද්ගලික සමාගම හා එක්ව දළුපොත පල්ලන්සේන තරුණ වරදකරුවන්ගේ විශෝදන මධ්‍යස්ථානයෙහි නේවාසිකයන් උපයෝගී කරගනිමින් විදුලි උපාංග එකලස් කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ගිවිසුම් අත්සන් කිරීම 2020.01.27 දින පෙරවරු 9.30ට දළුපොත පල්ලන්සේන තරුණ වරදකරුවන්ගේ විශෝදන මධ්‍යස්ථානයෙහිදී බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් ටී.එම්.ජේ.ඩබ්ලිව්.තෙන්නකෝන් මහතා, බන්ධනාගාර කොමසාරිස් (කර්මාන්ත) ජී.එම්.පී. ලියනගේ මහතා, මූලස්ථාන කර්මාන්ත අධිකාරී එම්.එෆ්. ලාහිර් මහතා, දළුපොත සහකාර බන්ධනාගාර අධිකාරී ඩබ්ලිව්. එම්. ජීවක ඉන්ද්‍රජිත් ප්‍රනාන්දු මහතා, දළුපොත ප්‍රධාන ජේලර් සී.එන් ප්‍රනාන්දු මහතා, කොළඹ ව්‍යාපාරිකයින්ගේ සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් චමින්ද විදානගේ මහතා, GDC අධ්‍යාපන හා මානව ප්‍රාග්ධන ආයතනයේ ආචාර්ය ජයසුන්දර මහතා, මයික්‍රෝ ඉලෙක්ට්‍රික් ඉන්ටනැෂනල් පුද්ගලික සමාගමේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ පී.ජී.එස්. දම්මික සමරවික්‍රම මහතා ඇතුළු ආරාධිත අමුත්තන්ගේ සහභාගිත්වයෙන්  පැවැත්විනි.

නේවාසිකයින්ගේ කුසලතා සහ වෘතිය හැකියා වැඩි දියුණුවන ආකාරයෙන්ද බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තු මෙහෙවර සහ දැක්ම ක්‍රියාවට නැංවෙන ආකාරයෙන් මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාවට නැංවීමද රටේ ආර්ථික සහ සංවර්ධන කටයුතු වලට දායකත්වයක් දැක්වීමද මෙම ව්‍යාපෘතියෙහි මුලික අරමුණ වේ.