වැලිකඩ බන්ධනාගාරය අළුත් වැඩියා කිරීමේ දෙවන අදියර


වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ අළුත් වැඩියාව, වර්ණ ආලේප කිරීම සහ වහළ සෙවිලි කිරිමේ කටයුතු සදහා ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය ආධාර බන්ධනාගාරය වෙත පරිත්‍යාග කිරීමේ වැඩපිළිවෙලේ දෙවන අදියර සදහා අවශ්‍ය ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍යන් බන්ධනාගාරය වෙත ලබාදීම 2020-02-14 දින පෙරවරුවේ අධිකරණ මානව හිමිකම් හා නීති ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් බන්ධනාගාර පරිශ්‍රයේදී පැවැත්විණි. එහිදි Tokyo සිමෙන්ති ආයතනය, Ceat ආයතනය, Macktiles යන ආයතන විසින් සිමෙන්ති, ටයිල් හා අනෙකුත් ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය භාරදීම සිදු විය.


අධිකරණ මානව හිමිකම් හා නීති ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යංශයේ ගරු ලේකම් ජේ.ජේ. රත්නසිරි මහතා සහ බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් ටී.එම්.ජේ.ඩබ්. තෙන්නකෝන් යන මහත්වරුන්ද මෙහිදී සිය අදහස් පළ කළේය.


බන්ධනාගාරය අළුත් වැඩියා කිරීමේ පළමු අදියර යටතේ මේ වන විටත් රැදවියන් සිටින ශාලා 14ක් සහ තෙමහල් ගොඩනැගිලි තුනක අළුත් වැඩියා හා තීන්ත ආලේප කිරීමේ කටයුතු රැදවියන්ගේ ශ්‍රම දායකත්වය මත අවසන් වෙමින් පවතී. දෙවන අදියර යටතේ පරිත්‍යාගශීලි ආයතනවල අනුග්‍රහයෙන් සිමෙන්ති, ටයිල්, ඇස්බැස්ටස් තහඩු ලබා දීම සිදු වූ අතර මේ යටතේ බන්ධනාගාර රැදවියන් ආහාර ගන්නා ශාලාවේ වහළ සෙවිලි කර බිම ටයිල් අතුරා සකස් කිරීමට ද නියමිතය. මෙහි සියලු අධීක්ෂණ කටයුතු වැලිකඩ බන්ධනාගාර ජේෂ්ඨ බන්ධනාගාර අධිකාරී ටී.අයි. උඩුවර මහතා ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කරනු ලබයි.