ගාල්ල බන්ධනාගාරයේ නොයා යුතු තැන පොහොය දින විශේෂ වැඩසටහන පිලාන රජමහා විහාරයේදී

 

ගාල්ල බන්ධනාගාර අධිකාරි ජගත් වීරසිංහ මහතාගේ සංකල්පයක් අනුව පවත්වනු ලබන නොයා යුතු තැන දැනුවත් කිරිමේ වැඩසටහන තවත් එක් විශේෂ වැඩසටහන් 2017 ජනවාරි මස 12 වන පුන් පොහොය දින ගාල්ල පිලාන පුරාණ රජමහා විහාර පරිශ්‍රයේදී දහස් සංඛ්‍යාත ජනතාවකගේ සහභාගීත්වයෙන් පවත්වන ලදි.

නොයා යුතු තැන වැඩසටහනේ සිමා මායිම් පුළුල් කරමින් ප්‍රථම වරට ආගමික සිද්ධස්ථානයකදී පවත්වන ලද වැඩසටහන සහභාගී වී සිටි මහා සංඝරත්නය ප්‍රමුඛ ජනතාවගේ නොමද ප්‍රශංසාවට පාත්‍ර විය. මෙම වැඩසටහන සදහා සම්පත්දායකයින් ලෙස ගාල්ල බන්ධනාගාර අධිකාරි ජගත් වීරසිංහ මහතා සහ පුනරුත්ථාපන නිළධාරි ජයන්ත අදාසූරිය මහතා සහභාගී වූ අතර පරිඝණක තාක්ෂනික සහායක ලෙස නියාමක ඩි.ජි.ජි.එල් සම්පත් මහතා සහ සහායක නිළධාරින් ලෙස නියාමක හරිත් ඩි ගමගේ හා ඒ.එල්.කේ පතිරණවසම් යන බන්ධනාගාර නිළධාරින් මෙම වැඩසටහන සදහා සහභාගී විය.