යුගාසන කවි විරිඳු දහම් දේශනාව


බුස්ස සිරකරු සුභ සාධක සංගමයේ ගරු අනුශාසක පුජ්‍ය පාද සුරියවැව ගුණානන්ද හිමියන්ගේ අනුශාසකත්වය මත බුස්ස බන්ධනාගාර සහකාර අධිකාරි එල්.පී.එම්.කරුණාරත්න මහතාගේ මුලිකත්වයෙන් බුස්ස බන්ධනාගාර සිරකරු සුභසාධක සංගමය හා බෞද්ධ සංගමය එක්වි සංවිධානය කල යුගාසන කවි විරිදු දහම් දේශනාවක් ඉල් පොදා (03) බුස්ස බන්ධනාගාර එළිමහන් රංපිඨ වේදිකා පිටියේදි පැවැත්විය.

කාව්‍ය ශ්‍රී පුජ්‍යපාද තලහගම වජිරඥාන ස්වාමින් වහන්සේ සමගින් විතාරණ්දෙනියේ චමිල ප්‍රසන්න කිවිඳුන් විසින් මෙහෙයවනු ලැබු යුගාසන දහම් දේශනා ශ්‍රවනය කිරීමට දහම් පාසල් දරුවන්, ගම් වාසින්, යුධ, නාවික, පොලිස් බන්ධනාගාර නිලධාරින් ඇතුළු සැදැහැවත් විශාල පිරිසක් බුස්ස බන්ධනාගාර එළිමහන් රංග පිඨ වේදිකා පිටියට එක් විය.