බුස්ස බන්ධනාගාරයට නව ජල නළ පද්ධතියක් සහ බුදු මැදුරක්


බුස්ස බන්ධනාගාරයේ මෙතෙක් විශාල ප්‍රශ්නයක්ව පැවැති ජල ප්‍රශ්නයට විසදුම් ලබාදිමට පසුගියදා පියවර ගැනිණි.  පසුගිය කාලය තුල බන්ධනාගාරයට අවශ්‍ය වු අමතර ජලය ලබාගත්තේ ප්‍රදේශයේ පොදු ළිංවලිනි. මේ නිසා බන්ධනාගාර නිලධාරින්ටද පැවරුනේ අමතර රාජකාරියකි. මහත් අපහසුතාවයකි. මේ සම්බන්ධයෙන් විසදුමක් සැකසු බුස්ස බන්ධනාගාර අධිකාරි එල්.පී.එම්.කරුණාරත්න මහතාගේ උපදෙස් මත නව ජල නල පද්ධතියක් සකස් කිරීමට පියවර ගැනිණි. මෙම ජල නල පද්ධතිය විවෘත කිරීම බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් එච්.එම්.එන්.සී.ධනසිංහ මහතා විසින් සිදු කරන ලදී.

එමෙන්ම බුස්ස බන්ධනාගාරයේ රැඳවියන් දහමට නැඹුරු කිරීමේ පියවරක් ලෙස සකස් කරන ලද බුදු මැදුර විවෘත කිරීමද එදින සිදු කෙරිණි. මෙම අවස්ථාවට බුස්ස බන්ධනාගාර අධිකාරි එල්.පී.එම්.කරුණාරත්න මහතා ඇතුළු බන්ධනාගාර නිලධාරින් මෙන්ම බන්ධනාගාර රැඳවියන්ද එක්ව සිටියහ.