දකුණු පළාත් අන්තර් බන්ධනාගාර ක්‍රිකට් තරඟාවලිය - 2017


දකුණු පළාත් අන්තර් බන්ධනාගාර ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ එමිල් රංජන් ළමාහේවා අභියෝගතා ශුරතා තරඟාවලිය බුස්ස බන්ධනාගාර අධිකාරි එල්.පී.එම්.කරුණාරත්න මහතාගේ මුලිකත්වයෙන් නොවැම්බර් 26 දා රත්ගම බන්ඩාරවත්ත ක්‍රිඩාංගනයේදි පැවැත්විය.

බුස්ස, ගාල්ල ,වීරවිල, අගුණකොළපැලැස්ස බන්ධනාගාර සහ ඇල්පිටිය, බලපිටිය සිරමැදිරි ක්‍රිඩා කණ්ඩායම් මෙම අවස්ථාවට එක් වු අතර ඕවර් හයකට සිමා වු මෙම ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ජයග්‍රහණය සියලු කණ්ඩායම් අබිබවා විරවිල කණ්ඩායම් හිමිකර ගැනීමට සමත් විය. අනුශුරතාවය දිනාගැනීමට අගුණුකොළපැලැස්ස කණ්ඩායමට හැකි විය. 

තරගාවලියේ දක්ෂතම පන්දු යවන්නා ලෙස බුස්ස බන්ධනාගාර කණ්ඩායමේ රුවන් බුද්ධික බණ්ඩාරගොඩ සම්මානය හිමිකර ගත් අතර තරගාවලියේ දක්ෂතම ක්‍රිඩකයාට හිමි සම්මානය විරවිල බන්ධනාගාර කණ්ඩායමේ පී.පී,එස්.ශ්‍රිමාල්ට හිමි විය.

මෙම ක්‍රිකට් තරගාවලියෙන් අනතුරුව සියලුම ක්‍රිඩකයන්ට සහතිකපත් හා ජය සංකේත ප්‍රදානය පළාත් බන්ධනාගාර කොමසාරිස් එමිල් රංජන් ළමාහේවා මහතාගේ ප්‍රදානත්වයෙන් බුස්ස බන්ධනාගාර එළිමහන් රංගපීඨ වේදිකා පිටියේදි පැවැත්විය.