දිළිදු සිරකරුවෙකුට නිවෙසක් ලබාදීම

ශ්‍රී ලංකා සිරකරු සුභසාධක සංගමයට වසර 100 ක් පිරීම නිමිත්තෙන් බන්ධනාගාරගත දිළිදු සිරකරුවෙකුට නිවෙස් ලබාදිමේ දිප ව්‍යාප්ත බන්ධනාගාර වැඩ පිළිවෙල යටතේ බුස්ස බන්ධනාගාර පාලනාධිකාරිය හා බුස්ස බන්ධනාගාර සිරකරු සුභසාධක සංගම් උපකමිටුව එක්ව බුස්ස බන්ධනාගාර නේවාසික රැඳවුවෙකුට නිවසක් ලබාදීම  බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් නිශාන් ධනසිංහ මහතාගේ සුරතින් සිදුවිය.

බුස්ස බන්ධනාගාර නිලධාරීන් හා සිරකරු සුබසාධක සංගමය සම්පත් දායකත්වයෙන් හා බුස්ස බන්ධනාගාර රැඳවියන්ගේ ශ්‍රම දායකත්වයෙන් රුපියල් ලක්ෂ 25 ක් පමණ වියදමින් අංග සම්පුර්ණ ලෙස නිවෙස ඉදිකිරිම් කටයුතු බුස්ස සහකාර බන්ධනාගාර අධිකාරි එල්.පී.එම්. කරුණාරත්න මහතාගේ මුලිකත්වයෙන් හා අධීක්ෂනය යටතේ මසක් ඇතුලත නිම කිරීමට හැකිවිය.

සුනාමි ව්‍යසනයෙන් රැඳවියාගේ බිරිඳ මියගිය අතර එවකට මස 06 ක් පමණ වන තම දියණියගේ ඇඳිවත කටෙන් අල්ලාගෙන මෙම රඳවියා ජල රකුසාගෙන් තම දියණිය බෙරාගෙන ඇත. ඔහුගේ දිළිදුභාවය පදනම් කරගනිමින් හික්කඩුව ප්‍රාදේශිය ලේකම් නිර්දේශය මත මේ රැඳවියාට නිවෙසක් තනා දීමට අනුමැතිය ලැබිණි.

මේ නිවස ලබාදීමේ උත්සවයට එක් වු බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් නිශාන් ධනසිංහ මහතා උත්සව සභාව අමතමින් මෙවන් පුන්‍ය කටයුත්තකට සහභාගී වීම ඔහු ලැබු භාග්‍යයක් බවත්, බන්ධනාගාර ක්‍රියාවලියේ ආරක්ෂාව, රැකවරණය හා පුනරුත්ථාපනය යන තේමා පාඨය පෙරදැරි කරගනිමින් බුස්ස බන්ධනාගාර අධිකාරි එල්.පී.එම්.කරුණාරත්න මහතා හා බුස්ස සිර සුභසාධක සංගමය උපකමිටුව මේ කරනු ලැබු මේ දැවැන්ත සත් ක්‍රියාව අගයමින් ප්‍රකාශ කරන ලදී.

මේ අවස්ථාවට බුස්ස ශ්‍රි සුධර්මාරාම විහාරාධිපති සුරියවැව ගුණනන්ද හිමි,ගාල්ල ශ්‍රී සුමංගල තිලකාරාම විහාරාධිපති බිබිලේ ඉන්ද්‍රසාර හිමි බුස්ස සිරකරු සුභසාධක සංගම් නියෝජිත පිරිස,දැනට බන්ධනාගාරගත රැඳවියා හා රැඳවියාගේ දියණියගේ පාසල් ගුරුතුමිය සහ ගම්වාසින් ඇතුළු විශාල පිරිසක් සහභාගි විය.