2017 ගාල්ල බන්ධනාගාර බක්මහ උළෙල

 

ගාල්ල බන්ධනාගාර සිරකරු සුභසාධක සංගමය විසින් සංවිධානය කරන ලද බක්මහ උළෙල 2017.04.23 දින දවස පුරා ගාල්ල බන්ධනාගාර පරිශ්‍රයේදී අති සාර්ථක අයුරින් පවත්වන ලදි. ගාල්ල බන්ධනාගාර අධිකාරි ජගත් චන්දන වීරසිංහ මහතාගේ උපදෙස් හා මගපෙන්වීම යටතේ ප්‍රධාන ජේලර් රුවන් ප්‍රභාත් මහතා ඇතුළු නිලධාරීන් විසින් මෙම උත්සවයේ කටයුතු සංවිධානය කරනලදී.

නේවාසිකයින් සඳහා විවිධ ජන ක්‍රීඩා රාශියක් පැවැත්වු අතර උත්සවය අවසානයේ මහ සංගීත සංදර්ශනයක්ද පැවැත්වුණි. බන්ධනාගාර නිලධාරින් සඳහා විවිධ තරඟ සංවිධානය කර තිබු අතර ඒ සඳහා නිලධාරින් ඉතා උනන්දුවෙන් එක්ව සිටිනු දැකගත හැකි විය.

බන්ධනාගාර අධිකාරිතුමාගේ ආරාධනය පරිදි මෙම අවුරුදු උත්සවයේ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා වශයෙන් ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් එස්.ටී.කොඩිකාර මැතිතුමා සහභාගි විය. මීට අමතරව ගාල්ල සිරකරු සුභසාධක සංගමය නියෝජනය කරමින් එහි සභාපතිතුමා ඇතුළු නිලධාරි මණ්ඩලය,ගාලුපුර ම්‍රෙට්රෝ සිංහ සමාජයේ සාමාජිකයින් සහ ගාල්ල බන්ධනාගාර නිලධාරින් විශාල පිරිසක්ද මෙම බක්මහ උළෙල සඳහා සහභාගි විය.