සංගීත ප්‍රසංගය - මහර බන්ධනාගාර පරිශ්‍රයේදී


මහර බන්ධනාගාර අධිකාරි තුසිත ඉන්ද්‍රජිත් උඩුවර   මහතාගේ සංකල්පයක් මත 69 වන නිදහස් දිනයට සමගාමීව රැදවියන්ගේ මානසික සහජීවනය උදෙසා සංවිධානය කල සංගීත ප්‍රසංගය 2017 පෙබරවාරි මස 05වනදින සන්ධ්‍යාවේ මහර බන්ධනාගාරයේ එලිමහන් පරිශ්‍රෙය්දි පැවැත්වි ණි.

මේ සදහා ජනප්‍රිය ගායක ගායිකාවන් රැසක් හා කලාකරුවන් විශාල පිරිසක් සහභාගී වු අතර බන්ධනාගාර අධිකාරි තුසිත ඉන්ද්‍රජිත් උඩුවර   මහතා, සහකාර බන්ධනාගාර අධිකාරී වරුන් වන ඉන්දික සම්පත් ඉමදුවගේ   මහතා සහ රජිව් ශ්‍රීමාල් සිල්වා   මහතා, ප්‍රධාන ජේලර් එච්.එම්.එස්.එන් .උපුල්දෙණිය මහතා ප්‍රමුඛ ආරාධිත ප්‍රභූන් රැසක් ද සහභාගි විය.