නේවාසික බක්මහ උළෙල - මහර බන්ධනාගාරය

2017 සිංහල හින්දු අළුත් අවුරුද්ද නිමිති කරගෙන මහර බන්ධනාගාරයේ රඳවා සිටින රැඳවියන් වෙනුවෙන් චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර අනුව සංස්කෘතික අංගයන්ගෙන් හා ජන ක්‍රීඩා වලින් සමන්විත බක්මහ උලෙළක් 2017.04.09 දින දවස පුරා මහර බන්ධනාගාරය තුල පවත්වන ලදී
.
බන්ධනාගාර අධිකාරි ටි.අයි.උඩුවර මහතාගේ මෙහෙයවීමෙන් හා මග පෙන්වීමෙන් පවත්වනු ලැබු මෙම අවුරුදු උත්සවය සඳහා සහකාර බන්ධනාගාර අධිකාරි රජිව් ශ්‍රීමාල් සිල්වා මහතා, සහකාර බන්ධනාගාර අධිකාරි ඉන්දික සම්පත් මහතා, ප්‍රධාන ජේලර් එස්.එන්.උපුල්දෙනිය මහතා හා ජ්‍යෙෂ්ඨ පුනරුත්ථාපන නිලධාරි සමන් කොඩිතුවක්කු මහතා ඇතුළු බන්ධනාගාර නිලධාරින් මෙන්ම සිරකරු සුභසාධක සංගමයේ මහර උපකමිටුවේ සභාපති තුමා ඇතුළු සාමාජික මහත්ම මහත්මීන් සහභාගි වන ලදී.

මෙම අවුරුදු උත්සවය සඳහා මහර බන්ධනාගාරයේ රඳවා සිටින මරණිය දණ්ඩනයට නියම වු සිරකරුවන් මෙන්ම විශේෂ ගණයේ සිරකරුවන්ද ඇතුළුව සියළුම සිර/සැක කරුවන් හට සහභාගි වීමට අවස්ථාව සලසා දෙන ලදී. තරඟ ඉසවු රාශියකින් සමන්විතව පැවති මෙම අවුරුදු උත්සවයේ අවසානයේ ජයග්‍රාහක නේවාසිකයින් සඳහා වටිනා ත්‍යාග ලබාදීමටද, නේවාසිකයින් වෙනුවෙන් සංගීත ප්‍රසංගයක් පැවැත්වීමටද කටයුතු කරන ලදී.