රැදවියන්ගේ සදහා පෙදරේරු පුහුණු පාඨමාලා සහතික පත්‍ර ප්‍රදානය - මහර බන්ධනාගාරය

 

මහර බන්ධනාගාර අධිකාරි ටී.අයි.උඩුවර මහතාගේ සංකල්පයක් මත ,වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරියේ විශ්‍රාමික පුහුණු නිලධාරියෙකුගේ සහභාගීත්වයෙන් මහර බන්ධනාගාර රැදවියන් උදෙසා 2016.08.02 දින සිට පැවැත්වූ සය මාසික පෙදරේරු පුහුණු පාඨමාලාවේ 15 දෙනෙකුගෙන් යුත් පලමු කණ්ඩායම සාර්ථකව පුහුණුව අවසන් කල අතර, ඔවුන් සදහා සහතිකපත් ප්‍රධානය කිරීමත්, 20 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත නව කණ්ඩායමක් සදහා පුහුණුව ආරම්භ කිරීමත් පසුගියදා මහර බන්ධනාගාර ශ්‍රවනාගාරයේ දී උත්සවාකාරයෙන් සිදු කෙරිණි.
මේ සදහා මහර බන්ධනාගාර අධිකාරි ටී.අයි.උඩුවර මහතා ,සහකාර අධිකාරී වරුන් වන ඉන්දික සම්පත් ඉමදූවගේ ,රජීව් ශ්‍රීමාල් සිල්වා,ප්‍රධාන ජේලර් උපුල්දෙණිය සහ ප්‍රධාන පුනරුත්ථාපන නිලධාරී සමන් කොඩිතුවක්කු යන මහත්වරු සහභාගී විය.