112 වෙනි බන්ධනාගාර දිනයට සමගාමීව පවත්වන ලද
බන්ධනාගාර ක්‍රීඩා සැණකෙලිය

 

බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ 112 වෙනි බන්ධනාගාර දිනයට සමගාමීව පවත්වන ලද අන්තර් බන්ධනාගාර ක්‍රීඩා සැණකෙලිය පසුගිය 22 වෙනි දින කොළඹ වෙස්ලි විද්‍යාලීය ක්‍රිඩාංගනයේදී පවත්වන ලදි.

එම ක්‍රීඩා උලලේ ආරම්භය සනිටුහන් කරමින් බන්ධනාගාර අධිකාරි අධ්‍යක්ෂ පුහුණු එම් එෆ් ලාහීර් මහතා, සැරයන් පැට්‍රික් වීරසිංහ මහතා සහ කාන්තා නියාමක මන්ත්‍රීරත්න යන ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් විසින් ඔලිම්පික් පහන දල්වන ලදි. එම ක්‍රීඩා උලලේ මීටර් 100, 200, 400, සහ මිශ්‍ර සහය දිවීමේ තරඟද කාන්තා 4X100 සහය දිවීමේ තරඟ මෙන්ම පාපන්දු, දැල් පන්දු, ක්‍රිකට්, සහ වොලිබෝල් තරඟ පවත්වන ලදි.

එහිදී ක්‍රිකට් තරඟාවළියේ ශූරතාවය බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් නිශාන් ධනසිංහ මහතාගේ නායකත්වයෙන් යුත් කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරන ලදි. පාපන්දු තරඟාවළියේ ශූරතාවය මහර බන්ධනාගාරයේ B කණ්ඩායම හිමි කර ගන්නා ලද අතර, එහි අනු ශූරතාවය මහර බන්ධනාගාරයේම A කණ්ඩායම විසින් දිනා ගන්නා ලදි.

මෙම ක්‍රීඩා සැණකෙලියේ ප්‍රධාන ආරාධිතයා වශයෙන් උදෑසන ආරම්භක උත්සවය සඳහා වසර 10ක් අඛණ්ඩව යගුලිය විසිකිරීමේ ජාතික ශූරතාවය හිමි කරගත් සී.අලෙයිලීමා මහතා සහ බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් නිශාන් ධනසිංහ මහතා සහභාගි වන ලද අතර බන්ධනාගාර කොමසාරිස් (පාලන) එච්.එම්.ටී.එන්. උපුල්දෙණිය මහතා, බන්ධනාගාර කොමසාරිස් (සැපයුම්) ගාමිණී ජයසිංහ මහතා, බන්ධනාගාර කොමසාරිස් (මෙහෙයුම්, බුද්ධි හා ආරක්ෂක) තිස්ස ජයසිංහ මහතා, බන්ධනාගාර කොමසාරිස් (කර්මාන්ත) ශාන්ත ප්‍රනාන්දු මහතා, බන්ධනාගාර කොමසාරිස් (පුනරුත්ථාපන) එමිල් රංජන් ළමාහේවගේ මහතා සහ බන්ධනාගාර අධිකාරිවරුන්ද සහභාගි වන ලදි. මෙම ක්‍රීඩා සැණකෙලියේ සමාප්ති උත්සවයේ ප්‍රධාන ආරාධිතයා වශයෙන් ජාතික මලල ක්‍රීඩා සංගමයේ ලේකම් ප්‍රේමා පින්නවල මහතා සහභාගි වන ලදි.

බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් නිශාන් ධනසිංහ මහතාගේ මග පෙන්වීම යටතේ බන්ධනාගාර නිලධාරින්ගේ ක්‍රීඩා සහ විනෝද සංගමයේ ලේකම් බන්ධනාගාර කොමසාරිස් (සැපයුම්) ගාමිණී ජයසිංහ මහතාගේ අධීක්ෂණයෙන් සියළුම බන්ධනාගාර කොමසාරිස්වරුන්, කොළඹ හා මහර බන්ධනාගාර අධිකාරිවරුන්ගේ සංවිධාන ශක්තියෙන් මෙම ක්‍රීඩා සැණකෙලිය වර්ණවත් අයුරින් සංවිධානය කර පවත්වන ලදී.