விடுமுறை விடுதிகள்

– அனுராதபுரம் –

இப்பொழுதே ஒதுக்கிக்கொள்ளுங்கள் –

முகவரி :

தொ.பே : +94 254 928 297

– கதிர்காமம் (கேதுமதி) –

இப்பொழுதே ஒதுக்கிக்கொள்ளுங்கள் –

முகவரி :

தொ.பே : +94 472 235 104 / +94 474 931 472

– நுவரெலியா –

இப்பொழுதே ஒதுக்கிக்கொள்ளுங்கள் –

முகவரி :

தொ.பே : +94 523 524 425

– திருகோணமலை (குச்சவேலி) –

இப்பொழுதே ஒதுக்கிக்கொள்ளுங்கள் –

முகவரி :

தொ.பே : +94 264 931 002