අප හා සම්බන්ධ වන්න

බන්ධනාගාර මූලස්ථානය

නො.150,

බේස්ලයින් මාවත,

කොළඹ 09,

ශ්‍රී ලංකාව.

+94 114 677177

+94 114 677180

අපෙන් විමසන්න

[contact-form-7 404 "Not Found"]

අමුත්තන් බැලීමේ සම්මත කාල සටහන

සඳුදා සිට සෙනසුරාදා
පෙ.ව. 8.30 සිට පෙ.ව. 11.30 දක්වා
ප.ව. 1.30 සිට ප.ව. 4.30 දක්වා