අපගේ දැක්ම

“පුනරුත්ථාපනය තුලින් නේවාසිකයින් යහපත් පුරවැසියන් ලෙස සමාජ ගත කිරීම.”

අපගේ මෙහෙවර

“නේවාසිකයන්ට ආරක්ෂාවත් රැකවරණයත් ලබාදෙමින් ඔවුන් පුනරුත්ථාපනය කිරීමත් ඒ සඳහා නේවාසිකයින් හා බන්ධනාගාර නිලධාරින් අතර මනා සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගමින් නිලධාරියාට රැකියා තෘප්තියත් නේවාසිකයාට සුභසාධනයත් ඇතිකොට ඔවුන්ගේ ශ්‍රම ඵලදායිතාවය දෙපාර්තමේන්තු ස්වයං යැපුම් මට්ටමකට ගෙන එය රටේ සංවර්ධනයට යොදාගනිමින් අවසානයේ නේවාසිකයින් නිර්මාණාත්මක මෙන්ම යහපත් පුරවැසියන් ලෙස සමාජගත කිරීම.”

අපගේ ඉලක්ක

  • බන්ධනාගාර නේවාසිකයින් විධිමත් පුනරුත්ථාපනය මගින් නීතිගරුක මානව හිතවාදි පුද්ගලයන් බවට පත්කර ශිෂ්ට සම්පන්න සමාජයක් බිහිකිරීමට දායක වීම .
  • බන්ධනාගාර නිලධාරින් අභිප්‍රේරණය සහ දෙපාර්තමේන්තු කණ්ඩායම් හැඟීම ගොඩනැගීම.
  • බන්ධනාගාර රැඳවියන්ගේ දෛනික අවශ්‍යතාවලින් 50% ක් වත් බන්ධනාගාර තුලින්ම නිපදවීම.ඒ සඳහා කෘෂිකාර්මික හා කාර්මික කටයුතු වැඩි දියුණු කිරීම.

බන්ධනාගාර ලාංඡනය

  • සිංහයා මගින් සංකේතවත් වන්නේ ජාතියේ අභිමානයයි.
  • වී කරල් දෙක මගින් රටේ සෞභාග්‍ය පෙන්නුම් කරයි.
  • දෙපර්තමේන්තුවේ අනන්‍යතාවය භාෂා තුන මගින් (සිංහල,දෙමළ හා ඉංග්‍රීසි) පෙන්නුම් කරයි.
  • රැකවරණ්‍ය,ආරක්ෂාව හා පුනරුත්ථාපනය යන්න ප්‍රධාන තේමාව වේ. ඒ සංකේත වන්නේ වාක්‍ය මගින්ය.
  • රැදවියන්ගේ ආරක්ෂාව යතුරු දෙක මගින් පෙන්නුම් කෙරේ.

බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තු ගීතය

අප රැකවරණය ලබනා හැම දෙන මිනිසුන්

ජිවිතයේ යම් දවසක වැරදුණු මිනිසුන්

අපය ඔවුන් හට යහමග පෙන්වන මිනිසුන්

අනාගතේ හොඳ නොහොඳ කියා දෙන මිනිසුන්

කොටු පවුරින් වටවී සිටිනා

මනු කැල වෙත පා මෙත් කරුණා

දී රැකවරණ ද පිළිසරණා

සුව සෙත සලසමු එක් සිතිනා

අප රැකවරණය ලබනා ………

සිපිරි ගෙදර පියවරුන් අපි

සිපිරි ගෙදර මවුවරුන් අපි

සිපිරි ගෙදර නෑසියන් අපි

සිපිරි ගෙදර හිතවතුන් අපි

අප රැකවරණය ලබනා ………………

පද රචනය: මහාචාර්ය සුනිල් ආරියරත්න

සංගීතය: සංගීත අධ්‍යක්ෂ රෝහණ වීරසිංහ