බන්ධනාගාරගත රැඳවියන් යහපත් පුරවැසියන් ලෙස සමාජගත කිරීමේ අරමුණින් බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සංවිධානය කරනු ලබන 04 වන නේවාසික මානවක බාලදක්ෂ කඳවුර 2023.04.01 වන දින සිට 2023.04.03 වන දින දක්වා රැඳවියන් 500 ගේ සහභාගීත්වයෙන් පල්ලේකැලේ එලිමහන් සිර කඳවුරේදී පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇත. එහි සමාරම්භක උත්සවයේ ප්‍රධාන ආරධිත අමුත්තා වශයෙන් අධිකරණ, බන්ධනාගාර කටයුතු හා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය ජනාධිපති නීතීඥ ආචාර්ය විජේදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමා සහභාගී වීමට නියමිතය.

එම කඳවුර සඳහා නිකුත්කරන ලද පදක්කම සහ කර ලේන්සුව නිළ වශයෙන් බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් තුෂාර උපුල්දෙණිය මහතා වෙත පිළිගැනීමේ අවස්ථාව 2023.03.29 වන දින බන්ධනාගාර මූලස්ථානයේ සිදු කරන ලදී.

මෙම අවස්ථාව සඳහා බන්ධනාගාර මූලස්ථාන අධිකාරී ගාමිණී බී දිනාසායක මහතා, සහකාර බන්ධනාගාර අධිකාරී ප්‍රසාද් ප්‍රේමතිලක මහතා, බන්ධනාගාර බාලදක්ෂ කටයුතු භාර නිලධාරී විශේෂ කොමසාරිස් ඊ.කේ.දිලුම් දුමින්ද මහතා ඇතුළු බන්ධනාගාර මානවක බාලදක්ෂ ආචාර්යවරු පිරිසක් මේ සදහා සහභාගී විය.