බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් තුෂාර උපුල්දෙණිය මහතා විසින් ජාතික ආරක්ෂක විද්‍යාතනයේ (NDC) නිළධාරීන් සඳහා ජාතික ආරක්ෂාව පිිළිබඳ “බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ අවධානය යන මැයෙන්  ආරාධිත දේශනයක් 2022.08.05 වන දින එම ශ්‍රවනාගාරයේ දී පවත්වනු ලැබිය.

මෙහිදී බන්ධනාගාරවල කටයුතු ජාතික ආරක්ෂාවෙහිලා ඇති වැදගත්කම පිළිබඳව හා අන්තර් ආයතන සම්බන්ධීකරණය වැදගත්වන ආකාරය පිළිබදව අදහස් දක්වන ලදී. මෙම දේශනය සඳහා ජාතික ආරක්ෂක විද්‍යාලයේ පශ්චාත් උපාධිය හදාරන ත්‍රිවිධ හමුදා හා ශ්‍රි ලංකා පොලිසියේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ‍නිළධාරීන් සහභාගී විය.

මෙම අවස්ථාව සනිටුහන් කරමින් සේනා විධායක මේජර් ජෙනරාල් අමල් කරුණාසේකර (RWP, RSP,VSV,USP, ndu, pcs, MSc) මහතා විසින් බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් තුෂාර උපුල්දෙණිය මහතා වෙත සමරු තිළිණයක් ප්‍රධ‍ානය කරන ලද අතර, ජාතික ආරක්ෂක විද්‍යායතනය වෙත පැමිණීම වෙනුවෙන් අමුත්තන්ගේ සමරු සටහන් පොතේ සටහනක්ද තබන ලදි.

මෙම අවස්ථාව සඳහා සේනා විධායක මේජර් ජෙනරාල් අමල් කරුණාසේකර (RWP, RSP,VSV,USP, ndu, pcs, MSc) මහතා හා ජාතික ආරක්ෂක විද්‍යාතනයේ (NDC) ජ්‍යෙෂ්ඨ නිළධාරීන් සහභාගී විය.