2021.11.18 දින වැලිකඩ බන්ධනාගාර රෝහලේ සිරකරුවන්ට ඇසේ සුද ඉවත් කිරීමේ ශල්‍යකර්ම 40 ක් සිදු කර බන්ධනාගාර සෞඛ්‍ය සේවාවේ නව සන්දිස්ථානයක් සනිටුහන් කරන ලදී. මෙම මහගු කටයුත්ක සාර්ථක කර ගැනිම සදහා ජාතික අක්ෂි රෝහල උපරිම සහයෝගය දුන් අතර, විශේෂඥ අක්ෂි ශල්‍ය වෛද්‍ය එම්.ඩී.එස් ගුණතිලක මහතාගේ පුර්ණ අධික්ෂණය හා කැපවීම මේ සදහා යොමු විය. ‌ මෙම ශල්‍යකර්ම කටයුතු සෑම මාසකට වරක් බන්ධනාගාරගත රැදවුවන් සදහා සිදු කිරිමට සැලසුම් කර ඇති අතර, මෙමගින් දිවයිනේ සියලුම බන්ධනාගාරගත රැදවුවන්ට සෙත සැලසේ.

මෙම වැඩසටහන සදහා බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් තුෂාර උපුල්දෙණිය මහතා,සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ නියෝජ්‍ය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් වෛද්‍ය සේවා  විශේෂඥ වෛද්‍ය ජි.විජේසූරිය මහතා,  ජාතික අක්ෂි රෝහලේ අධ්‍යක්ෂක විශේෂඥ වෛද්‍ය ධම්මික අලහප්පෙරුම මහතා, අතිරේක කොමසාරිස් ජනරාල් ටී.අයි උඩුවර මහතා ,බන්ධනාගාර කොමසාරිස් (පාලන/පුනරුත්ථාපන හා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක) චන්දන ඒකනායක මහතා, නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂක බන්ධනාගාර සෞඛ්‍ය සේවා වෛද්‍ය හේමන්ත රණසිංහ මහතා ,වැලිකඩ බන්ධනාගාර අධිකාරී යූ.බී වලිසුන්දර මහතා, විශේෂඥ අක්ෂි ශල්‍ය වෛද්‍ය එම්.ඩී.එස් ගුණතිලක මහතාගේ ‌වෛද්‍යවරුන් හා හෙද කාර්ය මණ්ඩලය ද බන්ධනාගාර ‌රෝහලේ ප්‍රධාන වෛද්‍ය නිළධාරී ගයනි තිස්කුමාර මහත්මිය ඇතුළු බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තු නිළධාරීන් මෙම මහගු කර්තව්‍ය සදහා සහභාගී විය.